Z krzyżackich kalendarzy w tym tygodniu … (13)

 

Kalendarz średniowieczny

5 lutego - IX lekcji - św. Agaty, dziewicy i męczennicy

6 lutego - Wspomnienie - św. Wedasta i Amanda biskupów, św. Doroty, dziewicy

9 lutego - Wspomnienie - św. Apollonii, dziewicy

10 lutego - Wspomnienie - św. Scholastyki, dziewicy

 

Kalendarz współczesny

5 lutego - Wspomnienie obowiązkowe: św. Agaty. męczennicy

6 lutego- Święto Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie

8 lutego - Wspomnienie dowolne - św. Hieronima Emiliani, św. Józefiny Bakhita

10 lutego - Wspomnienie obowiązkowe - św. Scholastyki

 

Przyszłość Zakonu

W święto patronackie Zakonu Niemieckiego - Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie przypominamy kilka myśli z ciekawego artykułu Ojca Norberta Thüxa OT, członka Rady Generalnej i mistrza nowicjatu, jaki ukazał się w czasopiśmie „Deutscher Orden” (1-2023). Tekst traktuje właśnie o przyszłości Zakonu w kontekście zmian, jakie dokonują się w dzisiejszym świecie, kryzysu w Kościele, braku powołań, ogólnej niepewności i braku stabilizacji na świecie. W taki warunkach Zakon jest bardzo potrzebny, ale dotykają go problemy personalne. Wśród sióstr zakonnych w

 

prowincjach austriackiej, czesko-słowackiej, słoweńskiej, południowo-tyrolskiej i niemieckiej  sióstr jest coraz mniej i są coraz starsze. Średnia wieku przekroczyła już 70 lat. Bardziej stabilna jest sytuacja w prowincjach męskich: południowo-tyrolskiej, czesko-słowackiej i niemieckiej, gdzie liczba braci jest wystarczająca i są oni jeszcze w sile wieku. Jednak i tu rysuje się niebezpieczeństwo „dziury pokoleniowej”. Na zaproszenie wielkiego mistrza do Wiednia przyjechała zakonna młodzież: z południowego Tyrolu, Austrii i Czech oraz Słowacji przyjechało po jednym kleryku, z Niemiec - trzech. Do tego przyjechało trzech młodych kapłanów: jeden z Austrii i dwóch z Niemiec. Nie przyjechała żadna młoda kobieta. 

Sytuacja jest więc poważna. W trzech z pięciu prowincji żeńskich i dwóch z pięciu męskich istnieje pilna potrzeba działania, aby zapewnić w przyszłości zakonowi osobowe bezpieczeństwo. 

Od jakiegoś czasu trwają już intensywne prace nad znalezieniem rozwiązania. Wielki mistrz rozmawia z przeorami, radami prowincji i Radą Generalną i pojawiły się pierwsze propozycje. Siostry zakonne funkcjonować będą dalej jako inkorporowany instytut zakonny w oparciu o dwa ośrodki: w Lanie (Tyrol Południowy) i Pasawie (Niemcy). Liczba męskich prowincji zostanie zredukowana do trzech. To oczywiście wywołuje już wiele niepewności, pytań, w przyszłości przysporzy wielu trudności formalno-administracyjnych. Nie maj jednak odwrotu, Zakonu musi się zmieniać. 

Zdaniem Ojca Norberta kluczem do powodzenie i dalszego rozwoju Zakonu Krzyżackiego jest znalezienie balansu między tradycją, otwartością na nowe oraz praktykowaniem miłości. Szansą jest bowiem „zarządzanie wiedzą”, mądrością starszych braci i sióstr, ale także wsłuchanie się w głos młodych, korzystanie z ich entuzjazmu, energii i talentów. Do tego współpraca i życie wspólnotowe, które mogą wzmocnić zgromadzenie i jego członków. 

Oczywiście przyszłość Zakonu związana jest tylko z dopływem nowych pokoleń braci i sióstr, ale strukturalna reforma Zakonu może go zaktywizować  i stworzyć warunki do pojawienia się młodych ludzi chcących „pomagać i leczyć” (Helfen und Helen).   

 

Z krzyżackich kalendarzy w tym tygodniu … (12)

Kalendarz średniowieczny

30 stycznia - Wspomnienie - św. Macieja, biskupa

1 lutego - III lekcje - św. Ignacego, biskupa i męczennika

2 lutego - Totum duplex - Oczyszczenia Najświętszej Marii Panny

3 lutego - III lekcje - św. Błażeja, biskupa i męczennika 

 

Kalendarz współczesny

31 stycznia - Wspomnienie obowiązkowe: św. Jana Bosko

2 lutego- Święto Ofiarowania Pańskiego 

3 lutego - Wspomnienie dowolne - św. Ansgara, biskupa Hamburga i Bremy; św. Błażeja , biskupa Sebasty, męczennika

 

Z krzyżackich kalendarzy w tym tygodniu … (11)

Kalendarz średniowieczny

22 stycznia - IX lekcji - św. Wincentego, męczennika

23 stycznia - Wspomnienie - św. Emerencjany, dziewicy 

24 stycznia - III lekcje - św. Tymoteusza, biskupa i męczennika

25 stycznia - Semi duplex - Nawrócenia św. Pawła

26 stycznia - Wspomnienie - św. Polikarpa, biskupa i męczennika

27 stycznia - III lekcje - św. Jana Chryzostoma

 

Kalendarz współczesny

22 stycznia - Wspomnienie dowolne: św. Wincentego, biskupa i męczennika

23 stycznia - Wspomnienie dowolne - bł. Henryka Suzo, zakonnika i mistyka

24 stycznia - Wspomnienie obowiązkowe - św. Franciszka Salezego, biskupa Genewy

25 stycznia - Święto - Nawrócenia św. Pawła

26 stycznia - Wspomnienie obowiązkowe - św. Tymoteusza i św. Tytusa, biskupów

27 stycznia - Wspomnienie dowolne - św. Anieli Merici, założycielki sióstr urszulanek.

 

Z krzyżackich kalendarzy w tym tygodniu … (10)

Kalendarz średniowieczny

10 stycznia - Wspomnienie - św. Pawła,  pierwszego eremity z Teb

13 stycznia - IX lekcji - oktawa Święta Objawienia Pańskiego; wspomnienie św. Hilarego, biskupa Poitiers  i św. Remigiusza z Reims, biskupa

14 stycznia - III lekcje - św. Feliksa z Nori, prezbitera

15 stycznia - III lekcje - św. Maura, opata, ucznia św. Benedykta z Nursji. 

16 stycznia - III lekcje - św. Marcelego, papieża i męczennika

17 stycznia - III lekcje - św. Antoniego, opata

18 stycznia - III lekcje - św. Pryski, dziewicy i męczennicy. 

20 stycznia - IX lekcji - św. Fabiana i Sebastiana. męczenników

 

 

Kalendarz współczesny

8 stycznia - Wspomnienie dowolne: św. Seweryna,mnicha w Norikum

13 stycznia - Wspomnienie dowolne - św. Hilarego, biskupa Poitiers

17 stycznia - Wspomnienie obowiązkowe - św. Antoniego, mnicha

20 stycznia - Wspomnienie dowolne - św. Fabiana, papieża, męczennika i św. Sebastiana, męczennika.   

 

Z krzyżackich kalendarzy w tym tygodniu … (9)

Kalendarz średniowieczny

2 stycznia - III lekcje - oktawa św. Szczepana - Duplex - św. Tomasza Apostoła 

3 stycznia - III lekcje - oktawa św. Jana Apostoła i Ewangelisty 

4 stycznia - III lekcje - oktawa Świętych Niewiniątek

6 stycznia - Totum duplex - Święto Objawienia Pańskiego 

 

Kalendarz współczesny

2 stycznia - Wspomnienie obowiązkowe: Św. Bazylego Wielkiego i św. Grzegorza z Nazjanzu - biskupów i doktorów Kościoła

3 stycznia - Wspomnienie dowolnego - Najświętszego Imienia Jezus - cześć okazywana imieniu Jezusa bierze swój początek ze średniowiecza i było kultywowane przede wszystkim przez franciszkanów. Tajemnicę tego dnia dobrze opisuje fragment Listu do Filipian (2, 9-11):

Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest PANEM- ku chwale Boga Ojca.

6 stycznia - Święto Objawienia Pańskiego

 

Z krzyżackich kalendarzy w tym tygodniu … (8)

Kalendarz średniowieczny

21 grudnia - Duplex - św. Tomasza Apostoła 

26 grudnia - Totum duplex - św. Szczepana, pierwszego męczennika 

27 grudnia - Totum duplex - św. Jana Apostoła i Ewangelisty

28 grudnia - Semi duplex - Świętych Niewiniątek

29 grudnia - IX czytań - św. Tomasza, biskupa i męczennika

 

Kalendarz współczesny

23 grudnia - Wspomnienie dowolne - św. Jana z Krakowa (Jana Kantego 1390-1473). Profesor Akademii Krakowskiej, kanonik kapituły przy kolegiacie św. Floriana w Krakowie. Życzliwy studentom, wszystkim potrzebującym i ubogim był tytanem pracy, którą łączył z pobożnością i modlitwą. Został pochowany w kościele św. Anny, obok ambony na której wygłaszał kazania. został kanonizowany 16 lipca 1767 roku przez papieża Klemensa XIII.

26 grudnia - Święto - św. Szczepana, pierwszego męczennika 

27 grudnia - Święto - św. Jana Apostoła i Ewangelisty

28 grudnia - Święto - Niewinnych Dzieci 

29 grudnia - Wspomnienie dowolne - św. Tomasza Becketa, arcybiskupa Canterbury

 
 

Z krzyżackich kalendarzy w tym tygodniu … (7)

Kalendarz średniowieczny

11 grudnia - Wspomnienie - św. Damazego I, papieża. Urodzony w Rzymie ok. 305 r. Diakon i prezbiter, w 366 r. został papieżem. Zaangażowany w zwalczanie herezji i dyskusje z nimi oraz w walkę o prymat Rzymu w Kościele. Rozwinął kancelarię papieską i reformował liturgię. Na jego zlecenie św. Hieronim dokonał przekładu Pisma św. na język łaciński. Zmarł 11 grudnia 384 r. Jego relikwie spoczywają w głównym ołtarzu kościoła San Lorenzo in Damaso, który sam ufundował, prawdopodobnie na miejscu swojego rodzinnego domu. 

13 grudnia - IX czytań - św. Łucji, dziewicy i męczennicy

 

Kalendarz współczesny

11 grudnia - Wspomnienie dowolne - św. Damazego I, papieża

12 grudnia - Wspomnienie dowolne - NMP z Guadalupe 

13 grudnia - Wspomnienie dowolne - św. Łucji, dziewicy i męczennicy; św. Odylii, opatki

14 grudnia - Wspomnienie obowiązkowe - św. Jana od Krzyża

 
 

Zmarł Ojciec Adalbert

Dotarła do nas smutna nowina, którą się dzielimy. Do Pana odszedł Ojciec Adalbert Zöschg OT, o którym pisaliśmy jakiś czas temu, gratulując urodzin (100 lat). Jego służba Bogu w Zakonie Krzyżackim dobiegła właśnie końca. Niech spoczywa w pokoju!

Z krzyżackich kalendarzy w tym tygodniu … (6)

Kalendarz średniowieczny

4 grudnia - Semi duplex - św. Barbary, dziewicy i męczennicy - wspomnienie św. Barbary do wysokiej rangi semi duplex podniósł wielkie mistrz Luther, książę brunszwicki, jej wielki czciciel, autor poematu na jej temat.

5 grudnia - Wspomnienie - św. Sabby, biskupa

6 grudnia - Semi duplex - św. Mikołaja, biskupa

7 grudnia - Wspomnienie - Oktawa św. Andrzeja

8 grudnia - Totum duplex - Święto Niepokalanego Poczęcia NMP - w krzyżackim kalendarzu to święto pojawiło się wcześnie, już w XIV w. Wprowadził je wielki mistrz Winnych von Kniprode (1351-1382) i to w od razu w najwyższej randze. W Kościele zachodnim wprowadzono je do kalendarza dopiero w 1439 r. Wcześniej, już w XIII w. Święto to obchodzili franciszkanie. 

 

Kalendarz współczesny

4 grudnia - Wspomnienie dowolne - św. Barbary, męczennicy

5 grudnia - Wspomnienie dowolne - św. Annona, biskupa Kolonii

6 grudnia - Wspomnienie dowolne - św. Mikołaja, biskupa; 150-lecie śmieci sługi Bożego Petera Riglera OT

7 grudnia - Wspomnienie obowiązkowe - św. Ambrożego, biskupa

8 grudnia - Święto Niepokalanego Poczęcia NMP

9 grudnia - Wspomnienie dowolne - św. Juana Diego - Cuauhtlatoatzin.